הזימה – כפר מראר

מערכת סולארית 280KW על גג של לול פטם