פרופילי הגליל

התקנת מערכת סולארית מסחרית לחברת פרופילי הגליל באזור התעשייה בכרמיאל